Ежедневно

Колко раазлично изглежда всичко през призмата на музиката.
Copy to clipboard, рутинни задължения, мисли на английски. И музика.
Това облича нещата. Дава им блясък. Без нея е просто досадна работа, депресия, еднообразие.
Искам да се радвам на малките неща. Не можех. А се оказа, че за да прозра истинското значение на малките неща ми трябва музика.
Колко било просто.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>