Ежедневно

Колко раазлично изглежда всичко през призмата на музиката.
Copy to clipboard, рутинни задължения, мисли на английски. И музика.
Това облича нещата. Дава им блясък. Без нея е просто досадна работа, депресия, еднообразие.
Искам да се радвам на малките неща. Не можех. А се оказа, че за да прозра истинското значение на малките неща ми трябва музика.
Колко било просто.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *