It’s a boy:)

It’s a boy:)
Моето малко извънземно, което ме боцка и рита тук там е момченце.
Вече мога да си рисувам бъдещи идилични картинки в главата. Как двамата мои синове ще играят един с друг, как ще ритат топка или ловят риба с баща си.
Но първо ще си имам бебенце, което ще си бъде само мое. За няколко месеца, за година – после ще го подаря на света.
Хубаво ми е:)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to It’s a boy:)

  1. Ruza says:

    Чудесно, най-хубавото на света 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *